Cúrsa Gaeilge | Áine Ní Bhandáil

Classes

  • Every Tuesday
  • 12pm - 1pm
  • Adults | Daoine fásta
  • €40

Cúrsa Gaeilge ocht seachtaine do dhaoine fásta uair an chloig in aghaidh na seachtaine. An eight-week Irish course for adults for one hour a week.

Ranganna Gaeilge seachtainiúla do dhaoine fásta, a bhfuil roinnt Gaeilge acu cheana féin, atá sa chúrsa seo. Beidh sé ar siúl ar feadh ocht seachtaine. Cuirfear béim ar an teanga labhartha agus déanfar plé ar ghnáthchúrsai an tsaoil i nGaeilge. Ina theannta sin, beidh leathnú foclóra, seanfhocail, nathanna cainte úsáideacha, filiocht, amhráin, gramadach fheidhmiúil agus trialacha cluastuisceana ann. Is tri mheán na Gaeilge a dhéanfar gnó na ranganna thús go deireadh. Más maith leat triail a bhaint as, tá fáilte romhat teacht agus páirt a ghlacadh.

This course consists of weekly Irish classes for adults who already have some Irish. It will run for eight weeks. Emphasis will be put on the spoken language, where everyday life will be discussed using Irish. In addition to this, there will be vocabulary expansion, proverbs, useful phrases, poetry, songs, functional grammar, and listening exercises. The classes will be conducted in Irish from start to finish. If you wish to try it out, you are welcome to come and take part.


For more info and booking, please contact Áine Ní Bhandáil:

Email: annebhandal@hotmail.com

Phone: 086 3098 120