Melt the Walls Architecture in Bulgarian | Mother Tongues Festival

Family EventsFestivals

  • 3 Mar
  • 4pm - 5pm
  • All Welcome
  • Free

Language: Bulgarian

"Melt the Walls" между майчините езици Присъединете се към Ирландската архитектурна фондация за семинарите "Melt the Walls", които ще изследват дизайна и архитектурата в квартал Tallaght набългарски, френски, португалски и испански! Разгледайте кварталът, както е в настоящият момент, и си представете как би могъл да бъде в бъдеще - чрез фотография, картографиране, нов дизайн и обсъждане. Присъединете се към работилницата за деца, семейства и хора от всички възрасти.

Melt the Walls е проект, който се стреми да свърже по-добре културните и градски пространства на Tallaght - Rua Red, Civic Theatre, County Hall и County Library - с техните непосредствени съседи, използвайки общественото пространство. Бихме искали проектът ни да се разгърне в откритото пространство, да разтопи стените между сградите и да свърже хората в Tallaght с културата, с обществения живот и помежду си.

Join the Irish Architecture Foundation for ‘Melt the Walls’ workshops exploring design and architecture in Tallaght through Portuguese! Take a look at Tallaght as it is now and imagine how it could be in the future through photography, mapping, making and discussion. Workshops for children, families and adults of all ages.

Melt the Walls is a project looking to better connect Tallaght’s cultural and civic spaces — Rua Red, Civic Theatre, County Hall and County Library — with their immediate neighbours, using public space to do so. We want activity to spill out into outdoor space, melting the walls between the buildings and connecting people in Tallaght to culture, to civic life and to each other.