Cúrsa Gaeilge | Áine Ní Bhandáil

Classes

  • Every Tuesday until 30 May
  • 12pm - 1pm
  • Adults | Daoine fásta
  • €35

18ú Aibreán - 30ú Bealtaine

Cúrsa Gaeilge seacht seachtaine do dhaoine fásta uair an chloig in aghaidh na seachtaine. A seven-week Irish course for adults for one hour a week.

Ranganna Gaeilge seachtainiúla do dhaoine fásta, a bhfuil roinnt Gaeilge acu cheana féin, atá sa chúrsa seo. Beidh sé ar siúl ar feadh seacht seachtaine. Cuirfear béim ar an teanga labhartha agus déanfar plé ar ghnáthchúrsai an tsaoil i nGaeilge. Ina theannta sin, beidh leathnú foclóra, seanfhocail, nathanna cainte úsáideacha, filiocht, amhráin, gramadach fheidhmiúil agus trialacha cluastuisceana ann. Is tri mheán na Gaeilge a dhéanfar gnó na ranganna thús go deireadh. Más maith leat triail a bhaint as, tá fáilte romhat teacht chuig an gcéad rang ar an 13ú Meán Fómhair agus páirt a ghlacadh ann.

This course consists of weekly Irish classes for adults who already have some Irish. It will run for seven weeks. Emphasis will be put on the spoken language, where everyday life will be discussed using Irish. In addition to this, there will be vocabulary expansion, proverbs, useful phrases, poetry, songs, functional grammar, and listening exercises. The classes will be conducted in Irish from start to finish. If you wish to try it out, you are welcome to come and take part in the first class on April 18th.

For more info and booking, please contact Áine:

E: annebhandal@hotmail.com
T: 086 3098 120