Cúrsa Gaeilge | Áine Ní Bhandáil

Classes

  • Every Tuesday until 31 Oct
  • 12pm - 1pm
  • Adults | Daoine fásta
  • €40

12 Meán Fómhair - 31 Deireadh Fómhair

12th September - 31st October

Cúrsa Gaeilge ocht seachtaine do dhaoine fásta uair an chloig in aghaidh na seachtaine. An eight-week Irish course for adults for one hour a week.

Ranganna Gaeilge seachtainiúla do dhaoine fásta, a bhfuil roinnt Gaeilge acu cheana féin, atá sa chúrsa seo. Beidh sé ar siúl ar feadh ocht seachtaine. Cuirfear béim ar an teanga labhartha agus déanfar plé ar ghnáthchúrsai an tsaoil i nGaeilge. Ina theannta sin, beidh leathnú foclóra, seanfhocail, nathanna cainte úsáideacha, filiocht, amhráin, gramadach fheidhmiúil agus trialacha cluastuisceana ann. Is tri mheán na Gaeilge a dhéanfar gnó na ranganna thús go deireadh. Más maith leat triail a bhaint as, tá fáilte romhat teacht chuig an gcéad rang ar an 12 Meán Fómhair agus páirt a ghlacadh ann.

This course consists of weekly Irish classes for adults who already have some Irish. It will run for eight weeks. Emphasis will be put on the spoken language, where everyday life will be discussed using Irish. In addition to this, there will be vocabulary expansion, proverbs, useful phrases, poetry, songs, functional grammar, and listening exercises. The classes will be conducted in Irish from start to finish. If you wish to try it out, you are welcome to come and take part in the first class on September 12th.

For more info and booking, please contact Áine:

E: annebhandal@hotmail.com
T: 086 3098 120